gamification-article-feature-1-1024x673

Webinar: Gamification to the Next Level

Gamification är det säkraste sättet att skapa framgångsrika möten och event. Dina deltagare kommer att engagera sig mer och minnas det som sagts i högre grad, samt bli mer motiverade att nätverka och ta del av aktiviteterna på eventet. 

Lär dig hur du kan använda gamification på ert event i vårt webinar!